การปฏิเสธ

เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ล่าสุดของความปลอดภัยคอมพิวเตอร์รวมทั้งสปายแวร์ แอดแวร์ hijackers เบราว์เซอร์ โทรจันและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เราไม่จัด หรือส่งเสริมใด ๆ มัลแวร์ (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) เราเพียงต้องการดึงความสนใจไปไวรัสล่าสุด การติดเชื้อและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์ ภารกิจของบล็อกนี้คือ ทูลคน เกี่ยวกับการที่มีอยู่แล้ว และเพิ่งค้นพบภัยคุกคามความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมัลแวร์